αμπαρώνομαι


αμπαρώνομαι
αμπαρώνομαι, αμπαρώθηκα, αμπαρωμένος βλ. πίν. 4

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.